Dievs žēlo un soda.

6. A. 750. V. Z a c h a r s k a n o J. M i č u l a L u d z ā. L a t v. k u l t. k r.

Tuoļi aiz lelu jiuru un augstu kolnu ir vīns azars. Ļauds stuostēja, ka uz tuos vītys, kur itys azars, nazkod dzeivuoja div sī vītis: vīna cīši loba un mīlasirdeiga, ūtra cīši dusmeiga un skūpa. Vīnu reizi vokorā beja lels leits un pārkiuns. Tymā pat dīnā

pi dusmeigys sīvītis īguoja vīns ubogs, paprasēja pajēst un puorgulēt nakti. Dusmeiguo sīvītja beja cīši boguota un nadevja vacam ubogam nikuo, a izdzyna jū vēj uorā. Ubogs izguoja nu boguotys un dusmeigys sīvītis uorā un atguoja pi ūtrys sīvītes, kura beja cīši mīlasirdeiga. Bēdeiguo sīvītja pījāmja ubogu, īdevja jam pajēst un sataisēja vītu, kur puargulēt. Ubogs puorgulēja nakti, uz reita jei otkon pabaruoja ubogu, īdevja jam ari gobolu maizis. Ubogs, īdams prūjom, pascēja: "Par tovu lobumu byus tev paleigs pyrmā tovā darēšonā, kuru tu šūdīn dareisi."

Pasceidams itūs vuordus, ubogs izguoja uorā un nūguoja pa sovu ceļi tuoļuok. Sīvītja, nikuo nadūmuoduama, pījāmja vuordus par smīklu. Pēc uboga izīšonas sīvītja daguoja pi sovys skreinis, gribēja dabuot tī jaunys dŗābis šiut dālam kraklu. Kad jei izjāmja tū dŗābi un suoka mērīt, drābis atsaroda tai daudz, ka jei pīmērēja pylnu ustobu un pylnu pogolmu. Sīvītja struoduoja da vokora un pīmērēja cik dŗābu, ka arī puordevja un nu reizis palyka boguota.

Dreiži izzynuoja par itū boguotuo sīvītja, jai tyka žāl taidys laimis. Jei nūskrēja meklēt tū vacū ubogu. dreiži ari atroda jū, atvedja pi sevis, īdevja jam jēst un pakluoja lobu vītu, kur puorgulēt. Uz reita pazacēļa ubogs, losuos īt tuoļuok un īdams runoj uz boguotū sīvīti: "Lai byus tev laimja pyrmā tovā darēšonā, kuru tu suoksi struoduot!"

Pasceidams itūs vuordus, ubogs nūguoja pa sovu ceļi tuoļuok, a sīvītja tiuleņ nūskrēja pi sovys naudys, dūmuodama, ka jei suoks skaitēt naudu un pīskaitēs pylnu ustobu. Bet paprīšku jei sadūmoj izmozguot tū naudu, kab jei speidātu. Sīvītja pajāmja krūzi un suoka līt yudini uz naudys. Iudins lējās tai daudz, ka pīlējās pylna ustoba un pogolmys. Dreiži uz tuos vītas szataisējās lels azars, a tei dusmeiguo sīvītja tīpat nūsleika. A tei labuo sīvītja dzeivuoja laimeigi un boguoti.