Trīs laupītāji.

5. A. 766. A. Vaskis Tukumā.

Reiz gājuši divi mednieki pa mežu un ieraudzījuši skaisti ģērbušos jaunu sievieti skrienam pa mežu un saucam: "Naudas nelaime, naudas nelaime!"

Mednieki domājuši, ka sievietei notikusi nelaime, un steigušies tai klāt. Piepēši sieviete pārvērtusies par naudas čupu. Mednieki naudu pārdalījuši uz pusēm. Viens aizgājis uz krogu nopirkt šņabi, bet otrs palicis naudu sargājam. Nopircis šņabi, tas domājis par biedru: "Kam viņam vajaga tik daudz naudas? Nebūtu viņa, visa nauda būtu man vienam pašam."

Nopircis jipti un piejaucis šņabim, lai otrs mednieks dzerdams nomirtu. Otrs mednieks, kas sargājis, naudu, arī domājis par savu biedru: "Kam viņam vajaga tik daudz naudas? Nebūtu viņa, visa nauda būtu man vienam pašam."

Nolēmis biedru nošaut, kad tas nākšot ar šņabi. Un tā arī noticis. Nākot medniekam ar šņabi, viņa biedrs uz to izšāvis. Tad paņēmis no beigtā biedra šņabi un izdzēris. Bet tūdaļ pagalam bijis arī pats. Tad nauda pārvērtusies atkal par skaisti ģērbušos jaunu sievieti un skrējusi tāļāk.