Laimes lēmums par precēšanos.

5. A. 770. P. Lapsiņš Rūjienā. Etn. I, 1891. LP, VlI, II, 31, 2, 1.

Sākumā bijusi meitām tiesība sev vīru izraudzīties. Reiz tās jājušas baltā zirgā tautu dēlu raudzīties un pie tam, stalti jādamas, sajājušas Dievu. Dievs par to apskaities un pavēlējis, lai tās paliek mājā un puiši sev sievas izmeklējas.