Laimes lēmums par precēšanos.

6. A. 770. Nairu Jānis Šķēpiniekos. Jkr. II, 143, 2. LP, VII, II, 31, 2, 2.

Viens saimnieks gājis pie Dieva žēloties, ka tam ne laukos, ne dārzos nekas labs nepaaugot. "Precē kaimiņu bārenīti!" Dievs viņam atteicis, "tad paliksi bagāts!" Šis, zēns, paklausījis un palicis par tā apgabala turīgāko saimnieku: jo viss, ko nu sējis, strādājis - audzis kuplodams.