Laimes lēmums par precēšanos.

7. A. 770. P. Lapsiņš Rūjienā. Etn. I, 1891. LP, VII, II, 31, 3a.

Dievs reiz gājis pie vienas slinkas meitas ganos ceļa prasīt. Meita gulējuse gar cini; kāju pacēlusi, rādījusi: "Ej tur, tur!" Tad Dievs piegājis pie vienas čaklas meitas; tā skrējusi pati pa priekšu, rādīdama: "Nāc, vectēv, te celiņš!" Dievs novēlējis slinkajai žiglu vīru un čaklajai slinku, jo pirmā bez žigla vīra nomiršot badu un tāpat pēdējais vīrs bez čaklas sievas.