Laimes lēmums par precēšanos.

9. A. 770. Kārkļuvalku Teodors Ventspils apr. Ancē. LP, VII, II, 31, 2, 3c.

Dievs reiz staigājis pa mežu. Staigājis - uzgājis vienam puisim virsū. Tas gulējis pie krūma zemē, Dievs prasa tam ceļu. Puisis ļoti slinks, nevīžo labi pamācīt - parāda ar kāju, kur jāiet. Dievs iet tāļāk. Iet, iet - ieiet vienās mājās. Viņam gribas dzert. Ierauga meitu eijam uz aku ūdeni smelt. Prasa meitai, lai ļauj no spaņņa nodzerties. Meita atteic: "Kā jūs dzersiet no spaņņa - aiztecēšu pēc krūzes." Aizskrien - Dievs nodzeras un novēl viņai slinko puisi par vīru.