Cilvēku sodi.

14. A. 840. A. Bīlenšteins Ērgļos. LP, VI, 141 (8, 9).

Ceļa vīrs iebraucis vienā krogā par nakti pārgulēt. Labi. Naktī sapņojis, ka viņš gribējis ārā iet un gājis. Izgājis pa pirmām durvim, tur sēdējusi viena mātīte un čūska tai bijusi pie krūtim. Izgājis pa otrām durvim, tur skraidījušas ragavas uz vienu pusi, otru pusi. Izgājis pa trešām durvim, tur vienam cilvēkam bijis uzdurts miets uz kājas. Izgājis pa ceturtām durvim, tur vienam cilvēkam bijis uzcirsts cirvis uz kakla. Nu negājis vairs ne pa vienām durvim tālāk - gājis atpakaļ iekšā.

Rītā piecēlies, krodzinieks vaicājis: "Tu šonakt sapni redzēji?"

"Neesmu redzējis!" šis liedzies.

Krodzinieks sacījis: "Tu esi redzējis, bet tikai nestāsti."

Nu viņš stāstījis par to mātīti ar čūsku pie krūtim. Krodzinieks sacījis, ka esot tādēļ, ka ammām ejot. Tad stāstījis par tām ragavām. Krodzinieks sacījis, ka tas esot tādēļ, ka vakarā ragavas neapgāžot. Un par tām trešām durvim, kur miets bijis uzdurts uz kājas, krodzinieks sacījis: tas esot tādēļ, ka viņi (robežu) mietus dažreiz pārceļot pār robežu (kaimiņu tiesā) ; un par ceturtām durvim sacījis: tas esot tādēļ, ka daži lietas kokus iecērtot (niekodamies) un atstājot.

P i e z ī m e: Embūtē teikts, ka ceļa vīram, ziemas svētku vakarā, zirģelis apkusis. Stūmies, stūmies - iestūmies vienās mājās, kur patlaban pātarus skaitījuši. Nu saimnieks zirģeli ievietojis rijā un ceļa vīru pašu guldinājis uz mūra, pie krāsns Nakti pamodies, gājis lopiņu apkopt; bet pie istabas durvim ieraudzījis pliku sievišķi ar muguru pie durvim. Atgrūdis nost, izgājis namā tur atradis vīrišķi, kas uz slieksni apšērbu mīzis. Gājis ārā, pie vārtiem dzird: malkas čupas tā cīkst, itkā kādreiz mejā divi koki kopā berzētos vēja laikā. Pieiet klāt, redz: malkas klučos ķīļi tie cīkstētāji; grib ārā kļūt - nevar. Aizgājis rijā, tur atkal spriguļi, grābekļi u. c. katrs savu darbu strādā, gan stumj, gan kuļ. No rīta saimnieks par tiem brīnumiem izteicies tā: tā esot mācība jauniem ļaudim, lai ar kāju durvis nepiegrūž citādi jāstāv kā tai sievai; lai namā stāvēdami nemīztu pār slieksni, lai malku skaldīdami neatstātu pusplēstas pagales, lai riju kuldami lietas noliktu vietā. L. P.