Gudrās atbildes.

3. A. 921. Krūmiņa Jānis Nītaurēnos. Etn. III, 1893. LP, VII, II, 30, 2, 5b.

Kāds prasījis: a) Kur siet zirgu? b) Kur tēvs? c) Kur māte? d) Kur brālis?" Viņam atbildēts: a) Sieni vai pie ziemas, vai pie vasaras. b) Aizgājis labam labu darīt. e) Tur kur pērn dziedāt, tur šogad raudāt. d) Aizgāja uz mežu pīles šaut: kuŗu nošauj, to turpat atstāj; kuŗa dzīva paliek, to uz māju atnes." Mīklas uzminējums : a) Vai pie ratiem, vai pie ragavam. b) Nav stāstītājam vairs atmiņā, c) Tur kur pērn kāzas, šogad bēres. d) Blusīties: Kuŗu blusu nokauj, atstāj turpat; kuŗa paliek kreklā, to pārnes mājā.