Ķeizars un mācītājs.

8. A.922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieces E. Ķiruškas.

Vienam zemniekam nomirusi sieva, un palicis mazs puika, kas bijis ļoti čakls un vērīgs. Kad puika uzaudzis, tad viņš aizgājis svešā ķēniņa zemē. Tas ķēniņš viņam prasījis: "Cik zvaigžņu pie debesim un cik ūdens pilienu jūŗā? Ja tu to visu uzminēsi, tad varēsi ar savu tēvu manā pilī dzīvot."

Ganu puika visu pareizi atbildējis, ko ķēniņš jautājis. Tā nu ganu puika aizgājis ar savu tēvu ķēniņa pilī dzīvot un nu visi bijuši laimīgi.