Ķeizars un mācītājs.

9. A.922. Z. Lancmanis pie Rīgas no skolnieka A. Kalniņa.

Reiz bija viens ļoti gudrs ganu puika, kas aizgājis pie ķēniņa. Ķēniņš sacījis, lai uzminot, cik jūŗā ūdens pilienu. Puika paprasījis papīru un spalvu. Kad un ķēniņš iedevis, tad puika tur uzzīmējis tik daudz punktiņu, ka ķēniņš nav varējis ne izskaitīt. Ķēniņš nu bagātīgi apdāvinājis nabaga puiku par viņa gudrību.

P i e z ī m e. No trim pēdējiem variantiem ir redzams, ka Rīgas apkārtnē šī pasaka nav populāra. Viņa var būt cēlusies no kādas vācu pasakas, kuru J. Bankins tulkojis savā grāmatā , "Šis un tas" (1872. g. I, 27). Iepriekšējie varianti turpreti stāv daudz tuvāku orīģināla pasakai.P. Š.