Nolemtā līgava.

12. A. 930. B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 73 g. vecās Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

Lielmāte mācīsi savas dienastmeitas, lai skatoties caur kāstarpi krāsnē, ka krāsns esot izkurināta, ta šās krāsns dibinā redzēšot to, kas kurai būšot par brūtgānu nolikts. Nu meitas provēšas ar' tā, kā šām lielmāte mācīsi. Viena redzēsi šādu tādu pašu zemnieku puisi, otra neredzēsi nekā, bet kā trešā paskatīsies, tā tūlī iekliegusies :

"Vai, lielckungs!"

Nu lielmāte skaudīgi pārskaitusies un tūlī aiztriekusi meitu no muižas. Pagāš jau labs lugs un lielmāte nomirusi. Nu lielckungs sameklēš aizdzīto meitu rokā un atvedis uz muižu apakaļ. Nepagāš necik ilgi, ka meita ar lielkungu dzērusi kāzas.