No pērkona izglābtais ķēniņa dēls.

10. A.932. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag

Agrāki Dievs staigājis pa zemes virsu. Viņš bijis mazs vecītis ar baltu bārdu. Reiz Dievs aizgājis pie vienas jaunas meitas un pateicis tai, ka tad un tad - tādā dienā un stundā meitai jāmirstot nedabīgā nāvē - viņa noslīkšot.

Kad meitas vecāki to dabūjuši zināt, tie sākuši meitu uzraudzīt un visas akas, dīķus un upes aiztaisījuši: citiem uzlikuši vākus, citiem aptaisījuši žogus. Kad noteiktā diena bijusi klāt, visi ūdeņi bijuši aizžogoti. Bet - kur gadījusies, kur ne maza, maza debestiņa un lietus sācis līt. Uz akas vāka uzlijis lietus ūdens. Meita piegājusi pie akas, ielikusi sejiņu ūdenī un bijusi pagalam.

P i e z ī m e. Sal. 9. variantu. P. Š.