No pērkona izglābtais ķēniņa dēls.

11. A. 932. No J. A. Jansona krājuma.

Reiz kāds nabadziņš lūdzies naktsmājas. Saimnieks atļāvis arī pārgulēt. Tajā naktī saimniecei bijušas radības un vecītis dzirdējis kādu balsi sakām, ka šis bērns trīs gadu vecumā noslīks akā.

Taisni pēc trīs gadiem vecītis atkal atnācis un pastāstījis saimniekam, ko to nakti dzirdējis. Saimnieks licis aku apsiet ar palagu un uzmanīt meiteni. Meitene kā no rīta cēlusies, tā skrējusi tūliņ uz aku. Kad nevarējusi akā ielekt, sākusi žēli-žēli raudāt, apkrsējusi akai trīs reizes apkārt un tad nomirusi.

P i e z ī m e. Sal 9. variantu. P. Š.