Ražas dalīšana.

 

5. A. 1030. J. R u b e n i s, Ē r g ļ o s.

Dievs iesējis līdumā miežus, bet Velns purvā rāceņus. Rudenī abi nosprieduši ražu dalīt. No rāceņiem Dievs prasījis apakšas un Velnam piedāvājis virsas Velns arī bijis ar mieru, bet drīz vien manījis, ka ir pievīlies. Miežus dalot nu Velns prasījis apakšas un Dievam piedāvājis virsas. Tā nu Velns dabūjis atkal tikai rugājus.