Ražas dalīšana.

 

6. A. 1030. J. S i m e n o v s D o l ē, B r ī v z. k r. LP, VII, I, 11T7, 3.

Dievs bija dēstījis bietes. Velns sacīja: "Lai izaug mana daļa arī." Dievs atteica: "Kas apakš zemes, tas mans, kas virs zemes, tas lai tev!" Bietes izauga, Velns ieguva lapas. Citā reizē Dievs dēstīja kāpostus. Velns atkal gribēja savu daļu. Bet tā kā viņam bij piekrāpies jau reizi, tad tagad iebilda: "Kas apakš zemes, tas mans!" Dievs bija mierā ar to un savāca rudenī kāpostu galviņas resnas jo resnas, Velnam stumburi vien.