Akmeņa košana.

 

7. A. 106l. A. L e r c h i s - P u š k a i t i s, N i t a u r ē. LP, VII, I, 219, 35.

Velns vienam puisim brūti ņēmis nost. Puisis nu aizvedis savu brūti uz baznīcu, paņēmis vienā kulē riekstus, otrā akmeņus un gaili arī. Atnācis velns brūti grābt, šis ēd riekstus un velnam piesola akmeņus. Velns kož, nevar sakost, gailis iedziedas, velnu aizdzen. Otrā, trešā naktī arī tāpat, kamēr tad vairs pēc brūtes nenācis.