Duršanās.

 

1. 1083. A. L e r c h i s - P u š ķ a i t i s, D ž ū k s t ē, LP, VII, I, 1186, 11,1.

Reiz velns salielījies ar Dievu caur žogu durties. Velnam bijusi iesma, Dievam dakša. Tad Dievs vedinājies velnu mīt. Velns izmijis savu iesmu pret dakšu. Kad nu dūrušies, dakša ieķērusies žogā, bet Dievs kā dūris, sabakstījis velnu, velns projām.