Velns zaudē locekļus.

 

2. A. 1134. J ā n i s G u l b i s M u j ā n o s.

Reiz Ansis skaldījis malku. Velns pienācis un Ansis teicis, lai uzliekot pirkstus uz bluķa, viņš būšot nocirst tos gaŗos nagus. Velns neļāvies un sacījis, ka tā esot viņa rota. Tad Ansis sacījis, ka būšot tikai apgriezt nagus. Velns nu arī uzlicis pirkstu uz bluķa, bet Ansis nocirtis velnam visu pirkstu.