Velns baidās no pērkona.

 

l. A. 1148. H. S k u j i ņ a, A n d r s Z i e m e l i s, n o 59. g. v e c ā A u g u s t a K ā r k l i ņ a M ē ŗ u p a g.

Bīš vienc nabags kungs un tas pārdevies vellam. Vellc devis kungam naudas, cik vie šam vaidzēš, bez tam vēl vellc palicis pie kunga par strādnieku un kungam bīš vellam jādo darbs. Ka kungam pietrūkšoties darba, ko vellam dot, ta līgums ar vellu ir beigts un kungam jāejot vellam līdza. Tā nabaga kungs bīš ar vellu nolīcis. Vellc palicies pie kunga par strādnieku un bīš varēnc strādnieks. Ko vie kungs licis vellam padarīt, tas bīš tik vienc redzējienc, ka darbs padarīts un vellc prasīš jaunu darbu. Papriekšu kungs: licis vellam, lei pienesot pagrabu pillu ar zelta naudu. Vellc stiepis stiepis, kamēr trīs dienās un naktīs piestiepis kungam pillu pagrabu ar zelta naudu. Ta kungs licis vellam, iei šis uzbūvē jaunu pili. Tas akal bīš vienc rāvienc un pils bīsi gatava. Ta kungs vēl licis vellam visādus darbus padarīt un vellc visu padarīš. Kungs manīš, ka šam drīz vie pietrūks darbu, ko vellam dot. Viņč nu sadzirdis, ka otram kungam esot varēn gudrs sulainis un kungs reiz atvēstīš otra kunga sulaini pie sevis. Ka sulainis atnācis, ta kungs šo iesaucis sāvā kambarī un izstāstīš, kas par lietu. Ta nu tas otra kunga sulainis sacīš kungam, lei šis nekā nebēdājot, gan viss būšot labi un vellc pats aiziešot prom. Nu tas otra kunga sulainis palicies pie kunga un devis vellam darbus. Pagāsi viena diena, pagāsi otra diena. Sulainis devis vellam darbus un vellc strādāš kā traks. Trešā dienā sulainis licis vellam art. Vellc aris pēc negudra. Jau no paša rītīna taisījies uz pērkonu. Ap pusdienas laiku uznācis pērkonc un sācis neganti zibināt. Nu sulainis saucis vellu, licis lei šis kāp uz kūts jumta un saskaita zibiņus. Vellc uzrausies kūts jumtā un sācis skaitīt, bet pērkonc nācis taisni virsū un spēris vienā speršanā. Vellc cietis ko cietis, pēdīgi manīš, ka var iziet plāni, un mucis no jumta no. Viņč nu laidis ļekas vaļā. No tās reizas vais vellc nerādījies kungam ne acīs. Kungs dzīvāš laimīgi un vais ar vellim neielaidies nekādās darīšanās.