Velns ar lāci rijā.

 

19. 1161. A. J. K a l n i ņ š O z o l n i e k o s. Jkr. V, 1896., 93, 58. LP, VII, I, 264, 11.

Velns ar rijkuri dzīvojuši kopā. Reiz velns aizsūtījis rijkuri pēc pārtikas un pats ņēmās riju kult, bet nemācēja un par to dabūja no vagares cietus belzienus. Pārnācis rijkuris sūdzējies : "Vadzi, bāliņ, es tavā ādā vairs nekad nelīdīšu!" Citu reizi lāčenieks ievedis lāci rijās. Lāčinieks ēdis ceptus kartupeļus, velns arī gribējis, tādēļ teicis rijkurim, lai tas kaķi dzenot projām.. Rijnieks atbildējis: "Dzen pats!" Velns uzsita lācim; šis neprata joku un deva velnam pretim, sāka cīkstoties un nu velnam vēl plānāki klājās, nekā ar vagari. No tās reizes velns vairs nenāca uz rijām.