Govs tiek uz jumta ganīta.

 

1. 1210. S k o l n i e c e M i l d a E z e r t ē v s, C i r s t u p a g a s t ā.

Reiz uz vienas mājas jumta uzaugusi liela zāle. Sanākuši ļaudis un sprieduši, kā tur augšā dabūt govis, lai tās zāli noēstu. Sprieduši un sprieduši, bet nekā nevarējuši nospriest. Beigās pienācis pie viņiem viens vīriņš ar baltu bārdu, un teicis, lai zāli papriekšu nopļauj un pēc tam nonesot govim. Vēlāk izrādījies, ka vecais vīriņš bijis pats Dieviņš.