Šaušana ar olekti.

 

1. A. 1230. K. S k u j i ņ a n o M. Š v e i c a r e s L i e l v i r c a v a s  p a g.

Viens žīdu skrodelis gājis pa ceļu. Ceļa malā sēdējis zaķis. Žīds iedomājies, ka tas kāds liels nezvērs, un viņam palicis bail. Viņš pielicis olekti pie pleca un uz zaķi mērķēdams, saucis: "Bēdz prom, es saus!"

Viens mednieks, kas mežā būdams arī ieraudzījis to zaķi, izšāvis un nošāvis to.

Žīds iesaucies: "Uj, desmit gadu es to olekte nēsāje, bet nezināje, ka vine lādēte."