Laiskā vērpēja.

 

7. A. 1405. J. S t r a u s s n o J. R e i n b e r g a Ā r l a v ā. P. B i r k e r t s, L a t v j u t. a n e k d o t e s, I, 233, 452.

Vīrs gājis uz mežu pēc kokiem, lai iztaisītu lanci. Sieva aši aizsteigusies vīram priekšā, mežā uzlīdusi kokā un saukusi: "Kas lanci taisīs, tas agri mirs! Kas kažoku lāpīs tas ilgi dzīvos!" Vīrs nevarējis saprast, kas viņam to saka. Beidzot nodomājis, ka pats Dievs viņam to saka. Tādēļ gājis labāk uz mājām. Mājās pārgājis, tas sācis lāpīt kažoku. Sieva vaicājusi: "Kāpēc tu sāc lāpīt?" Vīrs atbildējis, ka mežā pats Dievs viņam tā teicis.