Laiskā vērpēja.

 

10. A. 1405. J. R u b e n i s, Ē r g ļ o s.

Citas sievas samērkušas dzijas ko velēt, bet viena bijusi ļoti slinka un samērkusi nevērptas pakulas silē. Vīram par apmierināšanu viņa sacījusi: "Vai, vīriņ, kuņiņa par sili pārlekusi un visas dzijas nu palikušas par pakulām."

P i e z ī m e. Variantus, kur suniem pārlecot, dzijas par pakulām pārvērtušās, ir vēl uzrakstījuši Fr. Kurāts Valgalē, J. Ragainis Bērzaunē un A. Oškalns Suntažos (P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 230-l, 445-7). P. Š.