Vīrs sievas darbos.

 

l. A. 1408. K r e i c b e r ģ i s D z i r c i e m ā. LP, VII, II, 30, 2, 1a.

Vīrs sievai sacīja: "Mīļā sieviņ, padari līdz pusdienai visu, kas pa mājām darāms, ka pēc pusdienas vari nākt pie siena." Šī atbild: "Jā, jā, mīļais vīriņ, bet šodien tas nevar sanākt: man jāmazgā drānas, jāķērnā sviests, jācep maize un tad vēl pie siena - to nevaru!"

"Nevari, nevari!" vīrs atrūc, "nu tad ej tu uz pļavu, es tavus darbus līdz pusdienai apņemos padarīt un pavakarē vēl būšu pie siena." Labi, samijās: sieva aizgāja uz pļavu vīra darbos, vīrs palika mājā sievas darbos. Bet vīrs sadomāja: ko ta gari locīties - padarīs visus darbus uz reizi labāki. Un nu pienesa drānu kublu pilnu ar ūdeni, samērca drānas, uzsēja sviesta ķērni mugurā, maizes abru pierāva pie drānu kubla labi tuvu un tad sāka strādāt: ar kājām, abrā iekāpis, mīcīja maizi, ar rokām mazgāja drānas un ar muguru, locīdamies, kūla sviestu. Iesākumā, nekas, veicās itin labi; bet kad sviests bija sakūlies un lielā muskulā sāka pa ķērni dauzīties, tad itin piepēši atsprāga ķērne vaļā un šim viss ķērnes piens aizlīst aiz kakla. Kā aizlīst aiz kakla, tā šis ar joni saraujas un apgāž drānu kublu taisni maizes abrā iekšā.

"Nu, tu piķis!" šis nospļaujas, "laime, ka neviens neredzēja!" Bet kur nu neredzēja? Tai pašā brīdī veŗas durvis vaļā: sie vas māte atnākusi pie meitas šo to aprunāties un tā nu ierauga, kas te par lietām. Bet znots bija manīgs, viņš tev tāds ķērnespie nains, mīklains ies sievas mātei rādīties! Slēpjas, kur pieticis, un ātrumā ielec par nelaimi cūku dzēriena traukā.

Sievas māte ienāk, izgrozas - vai tevi! kāda apgriezta pasaule : maizes mīklā sārms un melni krekli, ķērnes piens pa grīdu, kur nekur, un cūku traukā cilvēks mazgājas nenoģērbies ar ķērni mugurā. Viņa, nabadzīte, saņem jau rokas un sāks Dievu lūgt, ka znots ārprātā; bet te par laimi nāks arī meita no pļavas mājā, azaidā, un tā nu pilnā kaklā sāk smieties, stāstīdama mātei: tā un tā. Bet vīrs, no cūku dzēriena izrāpdamies, tad atzinās gan: "Es labāki cauru vasaru viens pats pie siena dzīvoju, nekā otrā reizē ar sievas darbiem apkraujos."