Pusaklā līgava.

 

3. A 1456. J. Z a n d b e r g s R ī g ā, P. B i r k e r t s, L a t v j u t. a n e k d o t e s, I, 134, 304.

Vienā mājā dzīvojusi māte ar divi meitām. Viena meita bijusi ļoti skaista, bet tuvredzīga. Viņai reiz sabraukuši precinieki. Māte klājusi galdu un uzlikusi uz galda tējas kannu un mazas tasītes. Meita pašreiz nebijusi istabā, kad māte klājusi galdu. Ienākot no āra, viņa tējas kannu ar tasītēm noturējusi par balto vistu ar maziem cālīšiem.

"Tiš, tu, nost no galda! Paskat, sakāpusi ar visiem cāļiem!" izsaukusies meita.

P i e z ī m e. Uzrakstītājs piezīmē, ka tas esot "patiess notikums Ogres pagastā". Pasakas, kā zināms, viegli tiek identificētas ar kādiem cik necik līdzīgiem notikumiem. P. Š.