Meistara zaglis ar biedru.

l. A. 1525 C. P. Šmits Raunā.

Zemnieks brauc pa ceļu un redz, ka mazu gabaliņu no ceļa viens čigāns strādā ar makšķeri. ,Zemnieks brīnās un prasa: "Ko tu tur dari?"

Čigāns atbild: "Zivis ķeru."

"Vai tad tādā mazā grāvītī var zivis dzīvot?"

"Vai tu vēl nezini, ka pa grāvjiem dzīvo lielas zivis?"

"Ko nu niekus pļāpā!"

"Ja netici, nāc paskaties!"

Zemnieks izkāpj no ratiem un aiziet pie čigāna. Redzēdams, ka čigānam nekādu zivju nav, viņš saka: "Re, nu, ka tev nekādu zivju nav!"

Čigāns atbild: "Ja tagad vēl nav, tad būs vēlāku." "Kur zivis nevar dzīvot, tur viņu arī nebūs."

"Ja man tagad nebūs, tad manam brāļam būs."

Zemnieks nospļaujas par čigāna tukšo valodu un iet atpakaļ uz savu pajūgu, bet nu redz, ka otrs čigāns jau iesēdies viņa ratos un lēkšiem vien mūk projām. Tā nu čigānam bija taisnība, ka viņam pašam gan nekā nebija, bet viņa biedram gadījās zirgs ar visiem ratiem.