Meistara zaglis ar biedru.

3. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no J. Antēna, Bilskas pagastā.

Čigānc gāš gar pirti un redzēš, ka saimnieks pirtī žāvē gaļu.

Šis nu gūdrēš, kā izmānīt saimnieku no pirts un nozagt gaļu. Toreiz bīsi vasara un vakars. Turpat aiz pirts bīsi birzs un birzī dziedāsi lastīgala. Nu čigānam labs padoms rokā! Nu čigānc gāš pirtī iekšā un stāstīš saimniekam tā: "Nez kas tai birzī ir, tur vienc tā vie sauc: Nāmuk! nāmuk, ptu, ptu! Laikam būs briedis vai zirgs!"

Saimnieks ar nekā ļauna nedomāš un gāš uz birzi skatīties, kas tur var būt. Aizgāš un skatās : vairāk nekā nav kā lastīgala. Saimnieks nosplāvies, ka čigānc šo iznerroš, un gāš apakaļis pirtī. Kā nu saimnieks iegāš pirtī, tā redzēš, ka gaļas vais nav. Pa to starpu, kamē saimnieks gāš uz birzi, tikmē otrs čigānc nozadzis visu gaļu.

Piezīme. Šis variants gan tikai pēc idejas līdzinās šā numura joku stāstam. P. Š.