Meistara zaglis dažādos apstākļos.

3. A. 1525 G. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares, Lielvircavas pagastā.

Žīds nopircis Lielvircavas muižas dārzu un dārza vidū būdā to pa naktim vaktējis. Reiz klaušiniekiem rijā pietrūcis ko ēst un viens gudrinieks gājis uz dārzu nakti ābolus zagt. Viņš uztaisījis koka kājas, apsedzies ar baltu palagu un uz koka kājām pa dārzu staigādams rīkojis: "Jūs, pieci, stāviet te, jūs pieci tur un mēs pieci iesim uz būdu."

Žīds to dzirdējis un, no būdas iznākdams, ieraudzījis baltu, garu vīru, pārbijes un skrējis kā negudrs uz riju pēc palīgiem. Gudrinieks pa to laiku pielasījis pilnu palagu ar āboliem un pa otrām durvim ienesis rijā. Žīds nosēdējis rijā līdz rtīam, jo strādnieki tam līdz uz dārzu negājuši. Otrā rītā viņš stāstījis : "Iekš tem dārzem pate velne ar visem dēlem ir bijuse. Uz tem celem neviene cilveke pēde nav, tik tāde maze ripine."