Meistara zaglis dažādos apstākļos.

10. A. 1525 G. St. Uļanovska, Viļānu pag., Zbior wiadomosci do antropologii krajowej, T. XVIII, Krakavā, 1895, 483, 15.

Bjeja cylvāks, ni bjeja cīši lyls zaglis, ni nazaglis - a vys gribjēja pazagt. Saguoja lauds baznijcā iz miša, a jis pa tai šailtjai īguoja baznijckunga staņcjejā. Īguoja jis vydā, ŗadz, ka ilā iz sīnys kaŗeņej luoča kažuki. Kai sjeņuok braucja jau kungi iz baznijcu i sakuora kažuks pi baznijckunga. Jis i nūzoga luoča kažuku voi ta vīnu, voi divi, voi cik. Īīt baznijckunga ūtrā staņcjejā, īadz, ka capura karenei iz sīnys. Jis i tū pajēmja, nūzoga. Isavjēra, ka iz golda nauda stuov, jis tū pa pusjai puordalēja, pusi pajēmja, a pusi pamatja. Īguoja jis pjēčuok kukņā, vjeŗas, ka kotlā gurns gaļis cyukys vard zierņūs. Jis i tū gaļi pajēmja. Pilasjējis vysu itū i saglobuoja, a pats nūīt iz spovjedi (grēku sūdzēšanu) iz baznijckungu.

Daguojis pi baznijckunga, suocs jau stuostjāt grāks i soka: "Šys sazatics ar baznijckungu, nūjems capuri pjet jū."

Baznijckungs atsoka: "A lobi, muns bārns, tai i vajaga!"

"Šys i luočs atdziņs nu baznijcys."

"A to i labi, muns bārns, tai i vajaga!"

"Šis naudu atracs i ar baznijckungu padalējs pa pusjei."

"A, to labi, muns bārns! Ka to tjev Dīvs djevja, to labi, ka i baznijc kungam djevja koč pusjeiti!"

"Šys i cyuku nu zierņu baznijckunga izdzjeņc." "A labi, cīši labi! Ka ŗedzi škuodjā, to vajaga izdjeit, a Dīvs tjev grāku atlaiss!"

Baznijckungs izspovjadjēja jū, īdevja jam grāku atlaisšonu. Jis i nagaidjēja, kod beigs vysa jau baznijcā, jis sagruobs vysu i aizšmaucja pa prīšku iz sātu. Nu, pjēc miša, īt kungi nu baznijcys pjēc kažuku - i tukšs: nava kažuku! Īīt baznijckungs staņcjejā, vjeras: iz sīnys capuris nava juo bobrovas (bebra ādas). Izmat iz golda acs : i naudys nava pusis! Klausās, ka atskrīn saiminīca rauduodama da juo : "Ak, muocjeituojs, izvylkts gurns gaļis nu zierņu!"

Vot jis staiguoja, staiguoja pa staņcjeju i sadūmuoja, ka jis pats zagli izspovjadjēja, vjāļi pazalilēja i īdevja jam grāku atlaišonu! I vyss propola!