Tas jau ir tas otrs.

3. A. 1525 G. T. Aizpure, Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 203, 1820.

Reiz viens lielskungs pavasarī iedevis saimniekam divus vēršus ganīt. Bet Saimnieks vasaru ņem nokauj vienu vērsi un aizdzen rudenī lielkungam tikai vienu vērsi. Lielskungs, ieraudzījis vienu vien, uzbļauj: "Tu vērsi, kur tad otrs vēsis?"

"Otrs vērsis? Te jau ir abi: tos ir tis vīns vērsis, un es esmu tas otrs, paši jau tā teicāt."