Zirgs par cilvēku pārvērties.

1. A. 1529. J. Niders, Alūksnes pagastā.

Žīds braucis ar mantu vezumu un ceļā aizmidzis. No meža iznākuši divi blēži, izjūguši zirgu un viens to aizvedis. Otrs iejūdzies zirga vietā un lēni braucis uz priekšu. Žīds atmodies prasa: "Kur mane zirge?" Zaglis stāsta, ka šis esot kādreiz pret Dievu apgrēkojies, nu tas viņu pārvērtis par zirgu. Tagad laiks esot notecējis un viņš kļuvis atkal par cilvēku. Zīds to atlaiž un iet uz tirgu pirkt sev jaunu zirgu. Bet te tas ierauga savu veco. Žīds pieiet tam klāt un čukst ausī: "Tu nu ese atkal apgrēkojies pret Deve, bet nu es tev vairs nepirks."