Bagātais un nabagais saimnieks.

25. A. 1535. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā, 1895, 276, 18.

Bjeja vīns kupča dāls, jis nazynova, kas tys ir bāda iz pasauļa, i juoja iz zyrga bādys maklātu. Juoj i satjeik jis saldātu, vaicoj iz tū saldātu: "Voi tu nazini, kur var bādys dabuot?"

"A vot, īlīņ tu muorkā, kur iync mārc, nūzavjaļc tu vysa plyks, īlīņ patī dybynā i guli tu tī, dabuosi bādys!"

Jis i nūzavylka, atsagulās muorkā; a saldāts pajēmja juo zyrgu, juo vysys dŗābis i aizjuoja pa cjeļu - jis guļ. Pagulējis izleida - vjerās, ka nava nikur nikuo. Plyks - jam kauns cīši lels, ka tī ļaudis staigoj. Vot jis skrīņ īskrīņ kaņepu statā i sjād tī da vokora. Aizīt jau vokors - a vīnai buobai beja drābis izmozguotys, iz sjētjeņis pakuortys - daskrēja jis da sjētjeņis, nūruovja vīnu pologu i apzatyna ar jū. Radz, ka ustoha, a tjei bjeja kaļva ustoba. Jis īguoja klusjēņom, aizleida aiz cjepļa i nikas jū naŗedzjēja. Kaļva nabjeja sātā, jis braucja iz dzjerauyi (sādžu) ūgļu pierkt i pascjeja: šys jau ilgi byusi.

A jei jau vys slyma jam guļ, tjei kaļva sīva. Ka vjeirs sātā, to jei slyma vaid; a ka vjeirs izbrauc, tūreiz jei vasala. I bjeja jai popa dāls par briugonu. Vot jei pīvuorēj kavys (kafija), pīcap gaļis ar ūlom i pjeirāgu, pīcap i ād jau ar jū, ar tū briugonu.

A vjeiram salyuza roti iz cjeļa, tai jis i grīzjās atpakaj iz sratu braukt. I vjerās sīva pa lūgu, ka atbrauc vjeirs! Vot jei mudri ūlokni cjeplī, kavu cjeplī, pjeirāgu zam golvys, -gultā. Popa dāls aiz cjepļa aizskrīņ, a jei likās gultā i vaid gulādama. Īt vjeirs ustobā, soka: Može (varbūt) tu izvuorēji āst ko maņ?"

Jei soka: "Ok, Dīvjeņ! kū ta izvuorēšķūtja, ka navar' i pīzacjeļt nu gultys?"

Pajēmja kaļvs gabaleņu maizis, voi kū jis tī atroda, i pajēdja.

A tys soka tai, kur bādys mjeklēja, iz popa dālu: "Es sacjeišu, ka tu tja esi, aiz cjepļa."

Jis prosa: "Nasoki!"

"Ka atdūsi svjeitu, bo nascjeišu!"

Jis nūvylka svjeitu, atdevja jam, a jis otkalt soka: "Es niu sacjeišu!"

"Nu, nasoki

"Ka atdūsi kraklu, to nascjeišu!"

Jis nūvylka, atdūd jam kraklu. Jis taipat i jiuzys nu juo dabuoja, i zuobokys, i capuri, i vysu. Nu, i izleida jis nu tuo cjepļa i soka tai iz tū kaļvi sādādams: "Može ass kū āst īdūt šam?"

Kaļvs soka; naass, "sīva vys slyuma guļ i nikam izvuoŗeit.

"Jis soka: "Es muoku varažuot (zīlēt). Ka gribi, to varažuošu!"

"Nu, varažoj!"

"Es varažuošu, voi iraida cjeplī gaļa ar ūlys? Iraida !"

Kaļvs daīt, pazavjer: ir gaļa i ūlokņa i kava. Izvalk, līk iz golda, a jis soka tai: "Es vjāļ varažuošu!"

"Nu varažoj!"

"Voi iraida cukrys i pjeirāgi zam golvys gultā? Iraida!"

Daīt kalvs, vjerās: iraida! Izvalk, līk iz golda i oba divi paād ir pazadzjerās, a jis soka tai: ,,Es vjāļ, varažuošu! Voi ir popa dāls aiz cjepļa plyks! Ir!"

Vot sīva jau suok rauduat. "Na prauda (taisnība), na prauda, vjeiriņ, kū jis maloj! Naklausi, kū jis, duraks, runoj!"

A vjeirs īt vārtūs. Vot popa dāls kai skrīs plyks pa dūrs - a kaļvam bjeja cīši grozns (nikns) suņs - tys suņcs kai giva jam aiz gūrna, tai vysu gūrnu i adruovja. Pajēmja kaļvs vāzu, jau kristjās sovu sīvu - i aizdjevja jis jai. Nu ituos ŗeizis jei jau vasala palyka, a ka jis atīt nu smjādis, to brūkasts jarn iz golda salykts jau iraida.

A tys, kur bādys nazynova, jau pjēc tuo namjekļēja vaira, ka jau īraudzjēja bādu.