Nabags un bagātnieks.

6. A. 1535 B. A. Cukurs no 75 g. veca A. Jurķa Nicā, K. Lielozola kr.

Vienā muižā dzīvojis bagāts kungs - muižnieks. Un kā jau bagātam cilvēkam, bijis muižā savs kalējs un necik tālu no muižas krogs. Un kāds tas kalējs? Ko viņš pa dienu nopelna, to vakarā atkal nones krodziniekam par šņabi, atdod tam visu naudu. Sieva un bērni mirst badu un ir ģērbušies vecās driskās.

Vienu dienu kalējs nav pabeidzis visu darbu un algu nedabū, bet uz krogu grib iet. Šis noiet krogū, bet jau labi vēlu, un prasa krodziniekam, lai dodot šoreiz uz parādu, bet krodzinieks uzsauc: Vācies laukā!"

"Kalējs vēl lūdz, lai dodot, bet krodzinieks vēl uzbļauj: "Vācies laukā, mana kundze, freilenes un jaunkungi guļ, un es arī gribu gulēt!"

Kalējs vēl vairāk lūdz, lai dodot ko iedzert, bet nu krodzinieks saķeŗ viņu aiz krāga, sadod ar celi pa sēžamo vietu un izgrūž pa durvim laukā. Izgājis laukā, viņš nodomā: "Es viņa kroga durvis aiznaglošu." Iegājis vēlreiz krogā, viņš pasaka arī krodziniekam: "Es tavas kroga durvis aiznaglošu" un aiziet.

Otras dienas vakarā viņš iedod sievai pulka naudas. Sieva brīnās, kur vīrs tik daudz naudas dabūjis un uz krogu arī vairs neiet. No rīta kalējam uz galda kapija un garda zupa un vēlāk pašuj bērniem jaunas drēbes un sāk viņus skolā sūtīt.

Kalējs atkal sastāsta tiem puišiem, kas pie viņa nāk kalt, kāpēc viņi staigā ar pastalām, lai labāk nopērk labus zābakus, bet lai nenes krodziniekam visu peļņu. Puiši sāk viņu klausīt un uz krogu vairs neiet. Saimniekam stāsta atkal, lai nenākot ar veciem dzelzs gabaliem un lai nenodzeŗot visu naudu, tad būšot labas mājas un varēšot braukt smukos ratos. Saimnieki arī viņam sāk klausīt. '

Krodziniekam klājas arvienu sliktāki, arvien sliktāki, līdz jāsien jau valdziņš ap vēderu; sievai jau jāsāk skatīties, kur kāds maišelis, lai varētu apģērbties, freilenes un jaunkungi vairs nevar iet skolās. Krodzinieks vairs nevar samaksāt kungam rentes, un tālab muižkungs viņam atsaka krogu. Krodzinieks iet uz pilsētu, bet viņam gaŗām ejot, kalējs uzkliedz: "Es tavas kroga durvis aiznagloju, bet tu manas smēdes durvis nevari aiznaglot!"