Piecreiz nosistais mironis.

3. A. 1537. Lielupis Vec - Piebalgā, Brīvzemnieka kr L. P. VI, 893 (133, 4).

Vienam tēvam mirstot palika trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Gudrie valdīja māju pēc sava prāta un muļķītis viņiem bija par puisi. Piepēši arī māte nomira. Tad gudrie dēli sacīja:

"Mēs māti dzīvu kopām, nokop tu tagad nomirušu!"

Muļķītis tad vedis māti pilsētā ar olām klēpī. Atnācis viens kungs un prasījis, cik olas maksā. Kad māte neatbildējusi, tad dūris tai ar nūju krūtīs, uzsaukdams: "F, vecūkšņa, vai vēl nedzirdi, ka lielskungs ar tevi, vergu, runāja?

Māte tad novēlusies no vezuma, bet nu pieskrējis muļķītis un kliedzis, ka māte nosista. Kungs viņam samaksājis daudz. Tāpat viņš piemānījis arī citus pircējus un pārbraucis ar lielu naudu mājā.