Garā diena.

1. A. 1541. H Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 84 g. vecā Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsīnās.

Vīram bīsi tāda paduma un šķītenīga sieva un vīrs reiz šo norāš un piekodināš, lei gaļu pietaupot garai dienai. Vīrs licis gaļu pietaupīt ziemai. Nu no tās reizas sieva vais galas nerādīsi ne acīs.

Reiz mājā ienācis nabags un prasīš ēst. Bet sieva sacīsi, ka šai nekā neesot pie rokas un gala jātaupot garai dienai, tā šai esot vīrs piesacīš. Bet nabags jau ar vis nebīš muļķis un sacīš, ka šis jau esot tā garā dienā. Nu sieva noticēsi ar un atdevusi nabagam visu galu un tā, luku, pašai nepalicis ne kumāsīna.