Pa melam ēd, pa melam strādā.

1. A. 1560. Z. Vende no P. Elka, Dikļu pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 308, 593.

Viens saimnieks vedis uz pļavu pļāvējiem putru muciņā. Putra kulājusies: klunkā, klunkā, klunkā. Saimnieks nemaz nav pamanījis, ka visa putra no muciņas izklunkājusies.

Aizbraucis pļavā un skubina pļāvējus ēst: "Ēdiet vien, bērni, tāpat pa melam, putra braucot izklunkājās no muciņas visa ārā!" Neko darīt - ēduši ar pa melam. Kad bijis jāiet pļaut, saņēmuši izkaptis un šūpojuši. Saimnieks izsaucies: "Kāpēc tad tā?"

"Pa melam ēdām, pa melam pļaujam sienu!" pļāvēji atbildējuši.

Piezīme. Līdzīgus jokus ir vēl uzrakstījuši L. Mauriņš Jēkabpilī (l, 308, 594) A. Jūgs no 64 g. v. P Jūga Valkā (I, 309, 595) un «Sikspārnis» 6. okt. 1923. g. Nr. 73 (I, 309, 596). P. Š.