Attaisnotais zaglis.

2. A. 1564. J. Bankins, «Šis uri tas», I, 1872, 36.

Rijnieks, piezadzies labības, liek pilnu vezmu un brauc uz Rīgu. Tās pašas muižas lielskungs pašu reizu brauc no pilsētas uz māju un ar to satiekas ceļā. Šie nu abi, lai gan viens otru labi pazīdami, tā ērmīgi sarunājās.

Lielskungs: "Kur tu brauc?"

Rijnieks: "E, kur pati ķēve tek."

Lielskungs: "Kas tev vezmā?"

Rijnieks: "Pats bēru maisā."

Lielskungs:"Kam vīrs?"

Rijnieks: "Savas sievas Grietas."

Lielskungs: "Kāds tev kungs?"

Rijnieks: "Raibs kaķis, mella pils."

Lielskungs: "Kur tavi nāburgi?"

Rijnieks: "Abu pusi lielceļa."

Lielskungs: "Unsvat, vai tu negribi par ausi?"

Rijnieks: "Vakar pie Raunas vārtiem man divus deva, bet es tos neņēmu."

Lielskungs no dusmām gribēja vai sprāgt, uzkliedza kučēram: "Brauc!"