Attaisnotais zaglis.

3. A. 1564. Fricis Mejers Jaun-Auces Mizaišos, A Bīlenšteina kr. LP, VI, 350, 99. M. Bohm, Lettische Schwānke, 8, 9.

Darbinieks nozadzis mācītāja rijā pāri sieku labības un nesis uz krogu pārdot. Te ierauga: mācītājs brauc pretī. Nu, ko nu darīs? Izmukt vai(rs) nevar - tā sviež maišeli grāvī un uzguļas pats virsū. Kā nu mācītājs klāt - sāks šis kukstēt, vaidēt: "Vai Dieviņ! cienīgs mācītājs, kā mani spiedējs spiež!" Bet mācītājs sakot: "Mans bērns (šaurais e), tē, tē grēki (šaurais e), kas tevi spēž!" un aizbraucot projām. Kā aizbraucot - tā šim maišelis a(t)kal uz muguras un dod projām uz krogu.