Saimnieks un puisis pie galda.

1. A. 1568. P. Šmits Raunā.

Bijis reiz viens dikti sīksts saimnieks, kas puisim neuzsliecies labāka ēdiena. Reiz bijusi uz galda bļoda ar vārītu galu, bet labākais gaļas gabals bijis puiša pusē. Saimnieks nu sācis runāt par sauli, apgriezis bļodu un sacījis : "Tā saule iet."

Pusis to sapratis un sacījis : "Tā saule griežas atkal atpakaļ," un pagriezis gaļas bļodu atkal pa vecam.