Darbinieks, kas gan ēd, bet nestrādā.

2. A. 1569. A. Bīlenšteina kr., Valmieras apkaimē, 1850. g. LP, VI, 356, 93, II, M. Bohm, Lettische Schwānke Nr. 2.

Saimnieks saderējis čigānu par veckalpu. jo tas pratīšot vislabāki darbus rīkot, izdzīt. Labi. Bijis jābrauc mežā, malkā. Saimnieks prasījis čigānam: nezin, kai pieci asi varēšot izvest? Čigāns atteicis: "Šaimnieks, pieci asi? Ka(d) es līdzu, tad piecpadsmit asi! Kā ņems, tā raus! Bet tik(ai) labu čibu vajaga līdzu!"

Devis ar(ī) saimnieks labu cibu. Nobraucis čigāns ar visiem kalpiem mežā un teicis: "Nu, puiši, ko darīsim? Voi čirtīsim, voi ēdīsim? Labāk ēdīsim, un tad: kā ņems, tā raus!"

Apēduši cibu - čigāns ;teicis : "Nu, puiši, ko darīsim? Voi čirtīsim, voi dzersim? Labāk dzersim, kā ņems, tā raus!" Padzēruši krietni, čigāns teicis : "Nu, puiši, ko darīsim? Voi čirtīsim, voi šnaudīsim? Labāk šnaudīsim, kā ņems, tā raus!"

Nosnauduši, kamēr vakars klāt un braukuši tukšā mājā. Čigāns iegājis pie saimnieka saimnieks vaicājis: "Vai nu ar malku mājā?" Čigāns atteicis: "Saimnieks, mājā, kā mājā, bet kā neuzminēsi, tā neuzminēsi, cik malkas atveduši!"

Saimnieks: "Nu, cik tad atvedat? Būs piecpadsmit acu?"

"Nekā, šaimnieks, atlaid!"

"Nu, četrpadsmit?"

"Nekā, šaimnieks, atlaid vēl!" ?"

"Nu, desmit "Nekā, atlaid vēl!" "

Pieci?" Nu ;rīs?"

"Atlaid vēl!"

Vienu?" "

"Nekā, šaimnieks, teicu, ka neuzminēsi." "Nu, tad laikam, nevienas pašas?"

"Nudien, šaimnieks, uzminēji, kā uzminēji - tas tiesa vārds! Nudien, nevienas pašas! Ak zvērs, kā uzminēji!"