Darbinieks, kas gan ēd, bet nestrādā.

5. LP. Džūkstē. LP, VI, 93, I piez.

Saimnieks reiz salīdzis čigānu par algādzi. Kad čigāns mežā aizgājis, teicis: "Jāni, saki, vai ēdīsim, vai strādāsim? Es domāju, mēs ēdīsim!" Un tā ēduši. Paēduši, čigāns atkal: "Jāni, saki, vai gulēsim, vai strādāsim? Es domāju, mēs gulēsim!" Un tā gulējuši arī katru dienu. Sestdienā čigāns teicis saimniekam: "Nu mini, cik mēs sacirtām?" Saimnieks minējis 20 asu. Čigāns smējies: "Ne, kā neuzminēji!" Nu minējis arvienu zemāk, kamēr nokļuvis līdz pusasij. Tad čigāns smējies: "Re, kā nu vienreiz uzminēji lielām mokām!"