Darbinieks, kas gan ēd, bet nestrādā.

7. A. 1569. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

Malkas cirtēji cirtuši mežā malku. Atnācis lielkungs apskatīt, vai daudz jau pacirsts. Lielkungs piegājis pie viena cirtēja, kas cirvi pret koku sitot elsis: "ē!"

Lielkungs teicis malkas cirtējam: "Es taisīšu to "ē" un tu cērt!"

Lielkungs domājis, ka tad strādnieks varēs vairāk pastrādāt. Malkas cirtējs cirtis un lielkungs stāvējis tam iepretim un elsis: "ē!"

Bet liela skaida atlekusi un taisni lielkungam pa zobiem. Lielkungs bijis uz pakaļas zemē, kā pupa. Kad uzcēlies, tad teicis: "Tā "ē!" taisīšana nav nemaz tik viegla."

Viņš aizgājis. No tās reizes nekad vairs nenācis uz mežu "ē" taisīt.

Piezīme. Tā ir gan cita pasaka, bet pēc satura tomēr atgādina iepriekšējos variantus. Raunā stāsta, ka viens saimnieks sūtījis čigānu puisim palīgā izcelt akmeni no bedres. Redzēdams, ka akmens ir smags, čigāns sacījis uz pulsi: "Cel tu, es stenēšu». P. Š.