Sadauzītais kungs.

2. A. 1571. Gothards Polis no 105 g. v. Trīnes Zvirbules Jēkabmiesta pr. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 121, 1668.

Senāk, kad gājuši darbos riju kult, tad vagāri staigājuši un vaktējuši, ka tikai kāds strādnieks neslinkotu un labi izkultu ar spriguļiem rudzu vārpas.

Reiz viens vagārs palīdis zem labības klājiena, lai nomanītu, cik stipri katrs sit. Bet strādnieki to pamanījuši un sākuši dot dūšīgi pa to vietu ar spriguļiem. Vagārs tikai pusdzīvs izvilcies no metiena. Bet strādnieki saukuši, ka velns esot metienā, un situši, kamēr nosituši.

Piezīme. Līdzīgu anekdoti ir vēl uzrakstījis H. Linde no 86 g. v. Minnas Seikstiņas Ādažos. P. Š.