Es ar' tāpat domāju.

2. A. 1574. Krišs Baumanis no Kriša Gūtmaņa Ulmāles pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 117, 1656.

Reiz vienam kungam bijis ļoti gudrs vagārs. Līdz ko kungs stāstījis darbus, vagārs tūlīt teicis: "Es arī tā domāju!"

Tā tas gājis ilgu laiku. Kā kungs stellē darbos, tā vagārs domā līdzi. Reiz viens cits kungs ieteicies, ka viņa vagārs esot pavisam muļķis. Bet kā nu to izzināt? Tas kungs ieteicis, lai stāstot, viņš domājot stādīt kartupeļus un siļķes kopā. Kungs pasauc vagāru un teica: "Es domāju šogad stādīt kartupeļus un siļķes kopā."

Tā arī vagārs tūlīt saka: "Es arī tāpat domāju!"

No tā laika kungs zinājis, ka viņa vagārs ir gatavs zābaks.