Es ar' tāpat domāju.

4. A. 1574. A. Graudiņš Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 117, 1657.

Vienam kungam bijis vagārs, kas vienmēr domājis tāpat kā kungs. Reiz kungs pasauc vagāru un saka: "Es domāju, ka tagad vajadzētu sēt zirņus."

"Es arī tāpat domāju," vagārs atbild.

"Bet vai viņus nevajadzētu papriekšu novārīt un tad sēt?" kungs jautā.

"Es arī tāpat domāju," vagārs piekrīt.

Tagad kungs pārskaišas un kliedz: "Ak tā, tu manu mantu gribi izputināt!" un tūdaļ padzen vagāru no vietas, jo sen jau gribējis tikt no viņa vaļā.

Piezīme. Divi citi varianti: «Mājas Viesis." 1864. Nr. 12. «Latviešu Avīzes», 1866, Nr. 13. Vagāra vietā tur ir stārasts. P. Birkerts.