Es ar' tāpat domāju.

5. A. 1574. A. Jūgs no 64 g. veca P. Jūga Valkā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 97. 1614.

Vienam baronam bijis muižkungs, kas uz visiem barona vārdiem atbildējis: "Es ar' tāpat domāju!"

Barons gribējis izzināt, vai šis tik tāpat paka] runā, jeb pats pārdomā arī. Barons teicis: "Es domāju, rītā būs sāls jāizsēj." Muižkungs teicis, ka viņš arī to pašu damājot. Nu barons zinājis, kas par vainu.