Muļķis par slepkavu.

l. A. 1600. Skolnieks J. Bernāts no A. Jušķevices Nicā, K. Lielozola kr.

Vienam tēvam bija trīs dēli: divi gudri un viens muļķis. Tas tēvs izraidīja vienu gudro dēlu govis ganīt, bet viņš nevarēja govis noganīt un ielaida mežā.

Otru dienu tēvs raidīja otru gudro dēlu govis ganīt, bet tas nevarēja vēi ne tik labi noganīt kā pirmais.

Trešo dienu muļķis teica: "Es iešu govis ganīt."

Tēvs sacīja: "Ja tie divi nenoganīja, tad tu ne tik nenoganīsi." Muļķis paņēma lāpstu un gāja lopus ganīt. Muļķis ganīja lopus mežā un rakšņāja. Rakšņāja tikmēr, kamēr uzraka naudu. Muļķis pāriet mājā un saka saviem diviem gudriem brāļiem, ka viņš atradis naudu. Gudrie brāli iejūdz zirgu un brauc naudai pakaļ. Nobrauc naudai paka&127; un piekŗauj pilnu vezumu.

Naudu vedot mājā, satiek mācītāju. Mācītājs prasa: "Ko jūs tur vedat?"

"Ķieģeļus vedam," atteikuši gudrie.

Mācītājs neklausa un iet skatīt. Redzēdams naudu, viņš prasa, lai dodot arī viņam no naudas.

Gudrie teica: "Pēc, kad brauc atpakaļ, piebrauc pie mums, tad ceturto daļu dabūsi."

Naudu pārveda mājā. Divi gudrie iegāja iekšā naudu skaitīt; muļķi nostellēja vārtos ar mietu, iai uzskata, kamēr mācītājs brauks, un kad braucot, tad lai svelpjot.

Mācītājs atbrauc vārtos, bet muļķis paņem mietu un to nosit. Kad muļķis ienāk iekšā, gudrie prasa: "Vai brauc?"

"Jā!"

"Kāpēc tu nesvilpi?"

"Es jau svilpu."

"Kur ir, kad svilpi?"

"Rau, tur vārtos viņš guļ!"

Gudrie iet skatīt un redz, ka muļķis mācītāju nositīs. Viņi domāja: slikti nu būšot, muļķis jau nu pateikšot tā kā tā, ka nositis mācītāju.

Gudrie nokauj kazu, ieliek pagrabā tur, kur jau mācītāju agrāk bija paslēpuši, iznes mācītāju un parok aiz staļļa, lai muļķis nezin, kur palicis.

Otru dienu atnāk policija un meklē mācītāju.

Muļķis teic: "Tur jau viņš pagrabā guļ!"

Policija liek muļķim, lai iet mācītāju nest laukā. Muļķis ieiet pagrabā, lai nestu mācītāju laukā.

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam ragi ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam bārda ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam spalva ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam lipa ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam nagi ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā!"

"Lūk, cienīgi kungi, vai tam mācītājam pupi ar ir?"

"Ē, muļķi, ko tu tur runā, nes laukā?"

Muļķis paņēma kazu, nes laukā un nosviež kungiem priekšā. Kungi teic:

"Muļķis tu esi, muļķis tu paliksi!" sašauj zirgiem un aizbrauc.