Muļķis pie laupītājiem.

1. A. 1653. Brīvzemnieka kr. no Rūjienas. L. P. VI, 626 (120, 2).

Rudenī divi gani sakūra uguni un cepa tupeņus. Te pienāca burlaka ar lielu, resnu rungu. Gani prasīja: kas tamā rungā iekšā esot? Viņš atbildēja, ka šim tur esot tēv' tēvu padoms. Burlaka sāka ganus zobot, ka šiem melni zobi. Gani sacīja pretim: "Tev ir melna mēle!"

Tikmēr pļāpāja, kamēr burlaka deva, iai gans nokašājot viņam mēli baltu. Gans tikmēr kasīja, kamēr iegrieza un nogrieza mēli nost. Burlaka palika mēms un aizskrēja projām. Runga palika ganiem. Viņi to pārsita un uzgāja tur daudz naudas. Gani nu bija bagāti, kā paši lieli kungi.