Muļķis pie laupītājiem.

2. A. 1653. M. Šiliņa Vīkselniekos. A. Bīlenšteina kr. M. Bohm, Lettische Schwānke, 49, 31.

Vienam saimniekam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tos vecākos, gudros dēlus, tēvs iedevis podnieka amatā, bet muļķi paturējis mājā - tas nekādā amatā nav ņēmies. Bet mājā muļķis arī neko laba nestrādājis, pa aizkrāsni vien vairāk novalstījies.

Kad tēvs vēlāk nomiris, vecākie brāļi, podnieki, palikuši vieni paši par saimniekiem tēva mājās un muļķīti atstūmuši: tas nekā nejēdzot. Muļķītis domājis: "Nu, kad es nejēdzu, tad lai arī es nejēdzu!"

Bet nu gudrie brāli, par saimniekiem tikuši, gribējuši vēl gudrāki būt: sagudrojuši, ka būšot bez kalpiem iztikt; daudz ja turēšot kādu meitu par saimnieci, bet to mazumiņu laukus apstrādāšot paši un pastarpām tikai taisīšot podus, tad palikšot ātri ātri bagāti, nopirkšot vēl otras mājas, varbūt ir muižu, un dzīvošot tiklab kā Dieva ausī; bet muļķītim, tam nevajagot nekā dot; nekā atmest, viņš varot kalpot itin brangi par velti, par vēderu.

Un tad nu gudrie saimnieki sākuši arī rauties ar darbiem, bijis jādomā: manta pati kŗausies pa logiem, pa durvim iekšā. Drīzi aruši, drīzi taisījuši podus; drīzi atkal taisījuši podus un tad aruši - tā vien. Bet kad ar podiem bijuši jau gandrīz visi sētmaļi pilni, tad triekuši muļķīti ar lielu vezumu uz Rīgu, lai pārdodot, cik dārgi vien zinādams, un naudu lai pārvedot jo vairāk, jo labāk!

Muļķītis gan ieteicies: visu nekad nevarēšot pārvest, viņam taču kāds grasis arī vajadzēšot tēriņa naudas un tā; bet šie atcirtuši: "Kas vēderu nevar godam nopelnīt, ko tas var tērēt?" No Dieva puses lai neaiztiekot naudu.

"Labi!" muļķītis atteicis, "neaiztikšu arī! Neskatīšos naudai ne virsū!" un aizbraucis. Rīgas tirgū pircēji saronas: cik gribot gabalā?

"Cik gribu? Ko es tur varu gribēt: man noteikts naudu neieredzēt un tad es arī viņu negribu redzēt, ņemiet podus un nevaicājiet, cik gribu!"

Ak tu žēlīgais! Pircēji padzirdējuši, ka podi par velti, nu ņēma, nu rāva, raušus izrāva no nagiem. Tas nebija vakars, podu vezums tukšs un šis brauc svilpodams mājā.

Pārbrauc, vēl nav pa vārtiem iekšā, brāļi pretim: "Muļķi, kur nauda?"

"Kur nauda? Nauda Rīgā!"

"Nu, kur tad podus liki, kad nauda Rīgā?"

"Podi lai Rīgā! Tur jau vezumiem ņem pretim, vairāk nekā jums te kŗavājas; bet naudu nedod ātrāki, kamēr visi podi būs aizvesti."

Brāļi, to padzirdējuši, ka tā rīdzenieki pēc podiem izsalkuši, nu vairāk nē: kā tas vezums aizdzīts, dzen atkal citu un muļķītis nobraukājas, skaidri muļķis palikdams, bet kas jādara, tas jādara, vai gudriem brāļiem drīkstēsi atteikt: ne! Un tā nu šķūtēja, šķūtēja - pašā rudenī aizšķūtēja beidzamo vezumu un šoreiz kad tevi nolāpāmais - jāpārved par visiem vezumiem nauda lai; ja ne - to gudrie jau noteica - tad dzīvu nepametīšot. "Vai tevi nelaime!" muļķītis domā, "dzīvība taču dārga un beigts nu esmu."

Bet mājā braukdams, - laime, kur tu ronies - dzird pa tādiem krūmeļiem iet ņigu ņegu. Piebrauks tuvāk - redz: slepkavas, blēži, kas viņi - ceļā jau visus nevar pazīt - sniega kupenē glabā kautko. Viņš domā: "Ko es tur ieķērnāšos ar tādiem, lai paglabā, lai, gan jau aizies un tad būs mana reize!"

Jā - tā arī bija: šie rušina, ierušina un aiziet. Nu brauks muļķītis ar savu roku aptaustīt - atron: lielais šķirsts pilns sudraba naudas paglabāts tā, lai tur ne circenis nedzied pakaļ. Ko nu? Veļ ragūs un ved brāļiem.

Otrā dienā blēži atnāks noglabājumu ostīt: nav! -Par velti Rīgas pilsētu apzaguši!

Bet gudrie brāļi, tādu spožu naudu redzēdami, skaidri apjuka: tūliņ atvēlēja muļķītim to, ko pēc viņu domām nekad nebūtu varējuši vēlēt: precēties. Bet kad jāprecās, tad jāprecās pretim atteikt jau nedrīksti.

Jā, un tā nu gudrie rīko kāzas, nemaz neprasīdami, vai brūte arī būs, vai nebūs, - tikai rīko; un muļķītim vēl jābraucot pašā ziemas laikā Rīgā pēc kāzu sviesta - are - šiem tā saimniece tāda devīga: par daudz novēlējusi sviesta pati sev un nu nav tik daudz, cik lielām kāzām vajadzīgs.

Muļķītis aizbrauc Rīgā, sapērk sviestu, brauks mājā - kur tu Dieviņ! - atkusnis iestājies, vietām pagalam pliks, nemaz pastumties. Viņš domā: "Kur es tā pārkulšos. Kad ziemas laikam nav sniega, tad man ir sviests!" Un nu ņem tikai sviestu un jauc pa ceļu, ka var pabraukt. Brauca, brauca - nu gāja tik glumi kā briesmas - pārbrauca mājā - brāļi dusmīgi; viņi esot sabrūvējuši pilnu pirti ar alu - šis nevarot ne nieka sviestu pārvest - braukšot paši pakaļ; bet viņš lai tomēr izkurinot pirti un nomazgājoties balts uz kāzām!

Labi, šie aizbrauc, viņš iet pirti kurināt.

Kurināja, kurināja - sakurināja par dikti: alus palika siltumā traks, izspēra spundus grieztos, iztecēja pa grīdu, kāzas izjuka.

Bet otrā rudenī tad nejuka vairs: tad muļķītis pats rīkoja kāzas, pats precēja sievu un apprecējās, kā vajaga būt.

Pēc tam muļķītis dzīvojis tik gudri, ka gudriem brāļiem nācies vēl padomu daždien paprasīt. Are, tā iet kādreiz, kad otru par muļķi dēvē.